Skip to main content

Col·labora

FER UNA DONACIÓ CADA COP COSTA MENYS.

Per exemple, un donatiu de 150,00 € només et costarà 7,50 €.

Dedueix-te fins al 95% en l’IRPF.

​La reforma fiscal millora els avantatges tant per a les persones físiques (IRPF) com per a persones jurídiques (Impost de Societats) que fan donacions a fundacions o associacions declarades d’utilitat pública, com és el cas de Fundació IUVARE XXI

D’aquesta manera es pretén afavorir les noves donacions i l’increment de les aportacions dels actuals donants.

PERSONES FÍSIQUES

Des de l’1 de gener de 2016, les persones físiques que col·laborin amb la Fundació IUVARE XXI (entitat acollida a la Llei 49/2002) es poden beneficiar d’un 95% de deducció a la declaració d’IRPF per als primers 150,00€ de la seva donació (aquests imports deduïbles estan limitats a un 10% de la base liquidable de l’IRPF del donant).

A més, els donants podran aplicar una deducció del 55% a la quantitat donada que excedeixi els 150€, si han fet donatius a la mateixa entitat els últims tres anys, o bé un 50% de forma general:

Per exemple, d’acord amb això, una persona física que durant l’exercici 2015 va fer una donació d’uns 320,00€ es podia deduir quasi 170,00 €, de forma que el seu cost efectiu era de 150,00€.

Ara, gràcies a la reforma fiscal aprovada, aquesta mateixa persona podria augmentar la seva donació fins a 467,00€ mantenint el mateix cost final de 150,00€. Si a més, fos donant habitual la deducció encara seria major.

PODEU FER LES VOSTRES DONACIONS AL COMPTE CORRENT DE LA FUNDACIÓ IUVARE XXI.

TITULAR: Fundació IUVARE XXI

IBAN: ES61 2100 0784 8002 0012 6335

SWIFT / BIC:  CAIXESBBXXX

PERSONES JURÍDIQUES (ORGANITZACIONS)

Amb relació a les donacions de persones jurídiques (empreses, entitats, etc.), la reforma fiscal no varia el percentatge de deducció del 35% en l’Impost sobre Societats, però s’afegeix un increment de la deducció per a aquelles empreses que en els dos anys immediatament anteriors hagin fet una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d’ells al de la nova donació:

Aquests imports deduïbles segueixen limitats a un 10% de la base imposable de l’Impost de Societats de la persona jurídica donant.

A diferència del cas de les persones físiques, les quantitats que excedeixin aquest límit es podran deduir ens els períodes impositius que finalitzin en els deu anys immediats i successius, és a dir, encara que no hi hagi prou base imposable per poder gaudir totalment de les desgravacions, aquestes no es perden, sinó que es podran deduir posteriorment, si el donant té beneficis en els anys següents.