Skip to main content

En què treballem

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació IUVARE XXI desenvoluparà les activitats que el Patronat consideri necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.  En concret:

 • La millora i promoció de la cultura preventiva en l’àmbit laboral, en el sentit més ampli possible.
 • La millora de les capacitacions i formació dels professionals de la prevenció, com a eina de facilitar la difusió d’una cultura preventiva general.

A fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació IUVARE XXI desenvoluparà les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 • Promoció i desenvolupament de programes formatius
 • Accions de promoció o difusió pública
 • Estudis i enquestes
 • Convocatòria de premis
 • Publicació de llibres
 • Impuls de projectes
 • Col·laboració amb altres entitats publiques o privades
 • Dotació de bosses i ajuts, beques o subvencions per a projectes
 • Altres iniciatives generals o sectorials que s’ajustin als fins fundacionals