Skip to main content

Missió + Visió

Millorar la capacitació i el nivell professional de les persones que treballen en l’àmbit de la PRL a l’estat espanyol. Fer d’aquesta, una professió de valor afegit de la qual sentir-se orgullosos.

Aquesta missió només s’assoleix mitjançant l’adequació de la formació, capacitació tècnica i de les habilitats necessàries dels professionals i futurs professionals. Sortint del marc estrictament regulatori per treballar en l’àmbit competencial, de servei i de visió global.

Valors

  • Ambició. Tenir objectius i plans d’actuació.
  • Respecte a la legalitat.
  • Excel·lència
  • Rigor
  • Transcendència i compromís social.